20211229

Feilstemplinger fra August 2021 - del 1

Feilstemplinger fra August 2021 - del 1

I dag vises et frimerke som er stemplet 31. august 2020

Frimerket ble utgitt først 19. februar 2021Ingen kommentarer: