20201218

Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 5

Man kunne ønske at vi ble fort ferdig med dette året. Men  det ser ut som om vi må gjennom 84 dager i desember før vi er over i neste år.


Ingen kommentarer: