20191117

Frimerkeprogram 2020 Posten Norge

Her er en foreløpig oversikt over kommende frimerkeutgivelser i 2020:

21. februar 2020 - Jan Mayen, kr 27 - 45. Utgis i ark.
21. februar 2020 - By jubileer; Bergen 950 år og Moss 300 år, kr 24 x 2. Utgis i rull.
21. februar 2020 - Personlig frimerke, kr 32. Utgis i ark.
19. mars 2020 - Forfatterjubileer; Kjell Aukrust 100 år, Anne-Cath. Vestly 100 år, Jens Bjørneboe 100 år, kr 17 - 24 - 27. Utgis i ark.
17. april 2020 - Spekkhogger (Norden),  kr 26. Utgis i hefte.
17. april 2020 - Gamle postveier (Europa), kr 26. Utgis i miniatyrark.
8. mai 2020 - Fredsjubileum 75 år , kr 17. Utgis i ark og miniatyrark.
15. mai 2020 - Munch - museet i Oslo,  kr 26. Utgis i ark.
12. juni 2020 - Hunder, kr 17 x 4. Utgis i rull.
14. august 2020 - Carl Nesjar 100 år, kr 27. Utgis i ark.
3. oktober 2020 - Rockheim Hall Of Fame i Trondheim, kr 17 x 4. Utgis i rull.
6. november 2020 - Forskning, innovasjon, teknologi, kr 17 x 2. Utgis i hefte.
6. november 2020 - Julefrimerker,  kr 17 x 2. Utgis i hefte. Ingen kommentarer: