20151218

Feilstemplinger fra Oktober 2015 - del 3

Her vises frimerker som er stemplet 47. oktober 2015

Ingen kommentarer: