20170629

E-porto fra Posten Norge

Posten Norge har gjennomført er testprosjekt med e-porto i perioden 22. mai til 23. juni 2017.
Senderen påfører en portokode i øvre høyre hjørne av konvolutten der frimerket vanligvis skal sitte. 

Her vises et brev som er frankert med en slik kode. Posten Norge har tydeligvis kontrollert at porto er betalt. Etiketten med teksten "Porto kontrollert" viser at dette er funnet iorden.
Jeg gjengir vilkårene for denne testen gitt av Posten Norge:
Vilkår for test av e-porto og henting av sending fra egen postkasse
Gyldig fra 22. mai
1. Tjenesten vil være tilgjengelig i testperioden 22.mai til 23.juni. Posten forbeholder seg retten til å avslutte testen tidligere, og vil i så tilfelle opplyse om dette på bestillingssiden.

2. Tjenesten er gratis å bruke i testperioden.

3. Din husstand kan i testperioden sende opp til 5 sendinger. Dette kan være brev eller pakker.

4. Tjenesten gjelder kun for deg og andre medlemmer i din husstand. Det er ikke tillatt å la andre benytte tjenesten.

5. Maksimal vekt per sending er 2 kg, og sendingen må få plass i din postkasse (den kan ikke henges eller legges utenfor postkassen).

6. Portokoden du får oppgitt på bestillingssiden skal påføres oppe til høyre på sendingen, der du vanligvis ville plassert et frimerke. Koden skal påføres med penn.

7. Bestillingen må gjennomføres dagen før sendingen skal hentes, og senest kl. 23:59.

8. Sendingen må legges i postkassen senest før kl. 07:00 dagen sendingen skal hentes (morgenen etter du har foretatt bestillingen).

9. Du er selv ansvarlig for sendingen også når den ligger i postkassen. Posten tar først over ansvaret for sendingen fra det tidspunktet postbudet har hentet den.

10. Informasjonen du legger inn i forbindelse med bestilling vil kun benyttes for å hente sendingen, i analysearbeid samt for å kontakte deg dersom vi skulle ha spørsmål i forbindelse med fremsendingen. Vi vil også bruke informasjonen for å kontrollere at vilkårene for testperioden blir fulgt. Du vil i tillegg motta en e-post med invitasjon til å svare på noen spørsmål i etterkant. Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen. Informasjonen du legger inn på bestillingssiden vil bli slettet senest etter 6 måneder.

11. Eventuelle spørsmål kan rettes til Postens Kundeservice på telefon 04004.

12. I tillegg til vilkårene over gjelder Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester. Disse kan leses her: https://www.posten.no/vilkar/generelle-leveringsvilkar


E-porto eller mobil-porto er en vanlig tjeneste som flere land i Europa har hatt i mange år allerede.
Her vises et eksempel fra Danmark:


Ingen kommentarer: