20091202

Variant på Privat helpost-konvoluttene

I Norsk filatelistisk tidskrift har det stått en liten artikkel om denne varianten. Jeg kan idag vise denne varianten på et brev fra advokat Sverre Thune i Hønefoss. Han har sikkert flere ubrukte på kontoret.....
Ingen kommentarer: