20210810

Feilstemplinger fra Juli 2021 - del 5

  I dag vises et frimerke som er stemplet 39. juli 2021

  


Ingen kommentarer: