20201114

Nk 2039- 2041 Rockheim - Norske artister

Nummer: Nk 2039- 2041

Utgivelsesdag: 6. november 2020

Motiv: Radka Toneff, Halvdan Sivertsen, Jonas Fjeld

Designer: Camilla Kvien Jensen

Foto: 

© Svein Christiansen (utlånt fra Nasjonalbiblioteket), 

© Brynjar Erdahl /Stageway,

© Paal Audnestad / Stageway

Verdi: Kr 17,00 (innland 20 g), kr 24,00 (innland 50 g) x 2

Utgitt i: Ruller à 100 frimerker

Opplag: 

kr 17,00: 3 055 000 | 

kr 24,00: 1 555 000 av hvert frimerke

Trykk: Offset 


Ingen kommentarer: