20160112

Feilstemplinger fra Januar 2016 - del 2

Her vises frimerker som er stemplet 32, 70 og 82. januar 2016.
















Ingen kommentarer: