20131229

Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 8

Det er fortsatt noen dager igjen av årets desember:


















Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 7

Frimerket er stemplet 0. september 2000.








20131222

Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 6

Tre nye datoer fra desember 2013:













Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 5

I følge Posten Norge er det 13 måneder i år.







Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 4

Frimerket er antakelig er stemplet den 19.12.2013, selv om det står 19.01.13.
Teksten Posten Norge X22 er opp-ned i forhold til datoen i stempelet.






Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 3

Frimerket er stemplet i 2012. Frimerket ble utgitt først i oktober 2013.




20131208

Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 2

Dette Oslo-stemplet har ikke vært å se på en god stund. 
Dette brevet fra desember 2013 er stemplet 
-0. 05. 12  - 13
Dette blir ikke helt riktig da 13 indikerer klokkeslettet.








Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 1





Frimerket er stemplet den 83. desember 2013






Julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening


Her er er årets julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening©.
Nks utga det første julemerke i 1906.