20180502

Sjeldent stempel fra Tromsø


Frimerket er stemplet ved Tromsø Postterminal - Inntektssikring
Feilstemplinger fra April 2018 - del 2

Disse frimerkene er stemplet 39. april 2018Feilstemplinger fra April 2018 - del 1

Disse frimerkene er stemplet 35. april 2018

Feilstemplinger fra Mars 2018 - del 5

Dette frimerket er stemplet 80. mars 2018
Feilstemplinger fra Mars 2018 - del 4

Dette frimerket er stemplet 48. mars 2018
Feilstemplinger fra Mars 2018 - del 3

Disse frimerkene er stemplet 32. mars 2018

Feilstemplinger fra Mars 2018 - del 2

 Dette frimerket er stemplet 00. mars 2018


Feilstemplinger fra Februar 2018 - del 5

Skuddår 2018? 
Ifølge Posten Norge er svaret ja. 


Posthistorisk godbit #2

Også i april 2018 er det observert noen få dager med uvanlige stempler fra A90. Den 10. april er bølgelinjene på høyre side av datostemplet. 18. april  har bølgelinjer på både høyre og venstre side.
Til slutt vises en bilde slik stemplet til vanlig ser ut. 

20180305

Posthistorisk godbit

Frankeringsmaskinen med nummer A90 i Oslo (Østlandsterminalen) hadde en dag i februar bølgelinjer på begge sider av datostemplet.

Vanligvis har dette stemplet bare bølgelinjer på venstre side av datostemplet.Dette stemplet er blitt brukt to dager i februar og mars i 2009. Se http://stamps2u.blogspot.no/2009/04/posthistorisk-godbit-v.html
Feilstemplinger fra Mars 2018 - del 1

Disse frimerkene er stemplet 37. mars 2018
Feilstemplinger fra Februar 2018 - del 4

43. februar 2018 viser dette stemplet: 

Feilstemplinger fra Februar 2018 - del 3

Disse frimerkene er stemplet 38. februar 2018


Feilstemplinger fra Februar 2018 - del 2

Dette frimerket er stemplet 37. februar 2018

Feilstemplinger fra Februar 2018 - del 1

Februar 2018 har vanligvis 28 dager. Dette frimerket er stemplet 31. februar 2018

20180220

Nk 1977 - 1978 Bouvetøya

Antarktisk pelssel  og  Ringpingvin  er avbildet på de to nye frimerkene som ble utgitt 16. februar 2018.Nk1977-1978
Utgivelsesdag: 16. februar 2018
Verdier og motiv: 

Kr 24,00: Antarktisk pelssel (Arctocephalus gazella)
Kr 38,00: Ringpingvin (Pygoscelis antarcticus)

Design: Magnus Rakeng
Foto:  © Norsk Polarinstitutt
Trykkmetode: Offset Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag ?Mobilporto fra Danmark

Postnord Danmark tilbyr mobilporto. Du får tilsendt en kode på sms som skrives på konvolutten til erstatning for et frimerke. 
Posten Norge har ikke et slikt tilbud. De gjennomførte en test i fjor sommer. Om dette var vellykket kan det hende at vi i Norge også får dette tilbudet. 


Portoetikketter med feil

I april 2016 ble slike portoetikketter tatt i bruk i Norge. Nå i februar 2018 har en rekke nye PIB-er tatt i bruk slike etikketter. Av og til finner man feil på disse også. Her vises et par eksempler. 
Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 11

Vi er forsatt i februar når dette skrives. Frimerkene er imidlertid stemplet alt i desember 2018.


Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 10

Disse frimerkene er stemplet 54. januar 2018.
Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 9

Disse frimerkene er stemplet 40. januar 2018.
Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 8

Dette frimerket er stemplet 36. januar 2018.

Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 7

Frimerket er stemplet 95. desember 2017

Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 6

Dette frimerket er stemplet tre dager før utgivelsedagen. 
Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 5

Disse frimerkene er stemplet 75. august 2017.
Brevet er mottatt i januar 2018.

20180124

Nk 1870 Sjømannskirken 150 år - variant "Kraftig gul bakgrunnsfarge"

Nk 1870 Sjømannskirken 150 år - variant "Kraftig gul bakgrunnsfarge"

Frimerket ble utgitt 2. januar 2014. Alle frimerkene jeg har sett så langt har en lys gul bakgrunnsfarge slik som frimerket til høyre. På et brev jeg mottok nå i januar er det et eksemplar som skiller seg ut. Det har en kraftig gul bakgrunnsfarge og det er grunn til å tro at dette er en variant som har sluppet igjennom kvalitetskontrollen. Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 4

Disse frimerkene er stemplet 88. januar 2018.

Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 3

Disse frimerkene er stemplet 43. januar 2018. 

Frimerkene er også stemplet den 10. januar som nok er den riktige datoen. 

Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 2

Disse frimerkene er stemplet 38. januar 2018.

Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 1

Vi er godt i gang med januar måned. Også i år dukker det opp datoer som ikke er i den vanlige kalenderen. 

20180107

Nk 1974 - 1976 - Fugler

Lappugle, Snøugle og Fjellvåk er avbildet på de tre nye frimerkene som ble utgitt 2. januar 2018.

Nk1974-1976
Utgivelsesdag: 2. januar 2018
Verdier og motiv: 

  • Innland: 14 kroner  Lappugle (Strix nebulosa) 
  • 21,00: Snøugle (Bubo scandiacus) 
  • 48,00: Fjellvåk (Buteo lagopus)

Kunstner: Viggo Ree
Arrangement: Enzo Finger
Trykkmetode: Offset Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print

Nk 1976 
Fjellvåk


Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 12

Godt Nytt År 2018!
Posten Norge er også klar for 2020!
20180101

Nye portotakster 2018

Prisen for å sende et vanlig brev øker fra 13 til 14 kroner fra 1. januar 2018.


Posten har startet en forsiktig opprydding i sin kompliserte prising. Nå fra 1. januar 2018 er det slutt på B-post. 
A- og B-post skifter navn. Nå heter det rett og slett «Post».
Da gamle frimerkene med A - innland og B - innland er fortsatt gyldige. Begge verdier har fra i dag en pålydende verdi på 14 kroner. 
Leveringstiden for all post skal være to virkedager i hele Norge. 
20171231

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 11

Her et Posten Norge tidlig ute, faktisk ti år for tidlig. 
Frimerket er stemplet 7. desember 2027.

20171226

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 10

To frimerker som er stemplet 58. desember 2017 vises her. 


Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 9

Dette frimerket er stemplet 39. desember 2017


Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 8

Disse frimerkene er stemplet 34. desember 2017


Feilstemplinger fra November 2017 - del 11

Dette frimerket er stemplet 35. november 2017.

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 7

Det står 2016 i stemplet. Frimerket ble først utgitt i 2017. 

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 6

Dette frimerket er stemplet i den 0. måneden trolig i 2010.